top of page

כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם במכינת תבור

בשמונה השנים האחרונות כראש מכינה חשבתי ששילוב חניכים בעלי מוגבלויות רק יוליך למפח נפש שכן המכינה מאד פיזית באופיה. זה היה נכון עד שהכרתי את חברת פרטרק שעושה את הבלתי אפשרי לאפשרי ברוח המוטו של היחידה בה גדלתי, סיירת גולני - ״לכל מקום שנרצה בכל דרך שנבחר״. אחרי סדרת שטח ראשונה עם החבורה המופלאה של פארטראק אני יכול להעיד בביטחון כי אינני מכיר דרך טובה יותר לחנך לאחריות ורעות מאשר בשילוב בעלי מוגבלויות בפעילות שטח. אני אסיר תודה לעומר ולצוות שעושים את העולם שלנו לטוב יותר.

עמיחי שיקלי מנכ"ל עמותת תבור

תיוגים:

Recent Posts
Archive
bottom of page